Internets historia

Internets historia

Nu för tiden finns det inte mycket man inte kan göra via nätet. Från att e-handla till att lyssna på musik och titta på filmer. Man kan säga att internet har erövrat världen. Vi använder oss av våra mobiltelefoner och datorer konstant. Det finns applikationer för allt möjligt, bland annat för ekonomi, nyheter och spel. Det är ingen nyhet att vi lever i en digital värld. Frågan är hur allt startade? På 90-talet förstod man att Internet var på väg att ändra och påverka våra liv. Men det var inte då allt började, början av Internets historia ägde rum i slutet av 60-talet. Internets historia är lång, men väldigt intressant.

Internets historia och utveckling

Internets historia började med ett experiment. En idé som handlade om kommunikation, det vill säga att man med fyra olika datorer på fyra olika platser skulle kunna vara i kontakt med varandra. Man kunde skicka dokument till varandra, överföra information och gå in på de andra datorsystemen. Projektet kallades för ARPA, Advanced Research Projects Agency och finansierades till en viss del av försvarsindustrin i Amerika. Kravet på projektet var att kommunikationen inte skulle upphöra mellan datorerna om något skulle gå fel. Man ville kunna fortsätta kommunikationen med andra datorer under och efter en bombattack eftersom Kalla kriget ägde rum under denna tid.

Internets historia är även datorns historia. 1958 uppfanns datorchippet, den ”integrerade kretsen” och redan då insåg forskarna att framtiden för persondatorn var lagd. I början skedde all kommunikation genom det publika telefonnätet. En dator, Interface Message Processor (IMP) placerades mellan telefonnätet och datorn, detta ledde till två olika kommunikationstyper. Det som möjliggjorde att två datorer kunde kommunicera på ett säkert sätt med varann via nätet även om andra datorer fanns på vägen var kommunikationsprotokollet som man använde, NCP. Det ursprungliga projektet ARPA lyckades och sakta men säkert började fler datorer att ansluta sig. Det var främst universitetsinstitutioner som använde sig av detta. Det nya nätverket som utvecklades kallades för ARPAnet.

E-postens uppkomst- ett nytt kommunikationssätt

Internets historia och utveckling är väldigt intressant. Under 70-talet skickade två forskare dokument till varandra för att kommunicera med varandra. Den första e-posten på ARPAnet skickades i slutet av 1971, mellan två datorer som stod sida vid sida. Filöverföringsprogrammet förändrades och utvecklades till att kunna skicka textmeddelanden på ett bättre och mer avancerat sätt. Grunden lades för e-posten. När det blev möjligt att skicka e-post mellan datorer på ett nätverk uppstod behovet av ett adressystem som möjliggjorde att e-breven kom fram till rätt dator på nätverket. 1972 valde konsulten Ray Tomlinson som arbetade med ARPAnet symbolen @ för att markera till vilken dator ett meddelande skulle.

Internets historia utvecklades mer under 70-talet. Nu var det möjligt för flera datorer och nätverk att ansluta sig till nätverket med hjälp av Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP). Det var nu ett nätverk som var fungerande med många nya möjligheter. Det var inte längre enbart ett experiment. 1983 var året då alla bytte ut det ursprungliga NCP-protokollet, Network Control Protocol till de nya och utvecklade TCP/IP-protokollen. Detta gjorde att Internets expansion ägde rum i en allt snabbare takt. Internet utvecklades och förbättrades.

Den digitala revolutionen

Man kan säga att under 90- talet ägde den digitala revolutionens rum i internets historia. I början av detta årtionde bestod Internet av cirka tjugofem tusen förbundna nätverk. Basstrukturen för Internets expansion var till en viss del utvecklad. Fler människor uppmärksammade den nya världen, som nu kallades ”cyberspace”. Man använde program som Gopher för att förenkla samverkan och man gjorde informationssökningen mycket enklare och smidigare. Tjänsten som gjorde internet mycket populär var World Wide Web. Nu fanns en helt ny metod för att söka information och navigera på Internet. Det var ett revolutionerande verktyg som gjorde informationen strukturerad och mer tillgänglig. Internet fortsätter att utvecklas och en sak är säker, Internets historia är inte färdigskriven.

Internets historia är lång